top of page

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”

 

Umowa nr WFOŚ/P/78/2014 z dnia 18.12.2014 roku

 

Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki z terenu Wocławy do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.

 

Systemem kanalizacji sanitarnej zostało objęte 201 mieszkańców.

 

W ramach inwestycji powstało:

- kolektory grawitacyjne  - 4 733,8

- kolektory tłoczne – 2 991,2
- przepompownie ścieków sieciowe – 4 szt.
- zbiorniki bezodpływowe wyłączone z eksploatacji - 50

 

Osiągnięty efekt ekologiczny:
 

Stworzenie warunków do podłączenia budynków mieszkalnych i innych obiektów [szt.] - 77

Podłączenie budynków mieszkalnych i innych obiektów po zakończaniu inwestycji  [szt.] - 50

 

Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku: 2 430 403,00 zł 

Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 600 000,00 zł

 

Dzięki realizacji stopień skanalizowania gminy wzrósł z 57% do 62%, aglomeracji z 62% do 68%.

Poprawiła się jakość życia mieszkańców, ale to nie jedyna korzyść z tego przedsięwzięcia. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej przyczyniła się do rozwoju lokalnego oraz zwiększenia atrakcyjności obszarów objętych inwestycją. Ponadto zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe – cz. II”.

 

Umowa nr WFOŚ/P/25/2014 z dnia 29.05.2014 roku

 

Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki z terenu Wocławy i części Koszwał do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.

 

Systemem kanalizacji sanitarnej zostało objęte 115 osób.

 

W ramach inwestycji powstało:
 

- kolektory grawitacyjne  - 4 461,50

- kolektory tłoczne – 3 217,5
- przepompownie ścieków sieciowe – 4 szt.
- zbiorniki bezodpływowe wyłączone z eksploatacji - 20

 

Osiągnięty efekt ekologiczny:
 

Stworzenie warunków do podłączenia budynków mieszkalnych i innych obiektów [szt.] >> 60

Podłączenie budynków mieszkalnych i innych obiektów po zakończaniu inwestycji  [szt.] >> 30

 

Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku: 1 531 777,11 zł

 

Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:  386 000,00 zł

 

Dzięki realizacji stopień skanalizowania gminy wzrósł z 55% do 57%, aglomeracji z 62% do 64%. Poprawiła się jakość życia mieszkańców, ale to nie jedyna korzyść z tego przedsięwzięcia. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej przyczyniła się do rozwoju lokalnego oraz zwiększenia atrakcyjności obszarów objętych inwestycją. Ponadto zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

Koszwały, Wocławy

bottom of page