top of page

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”.

 

W dniu 16.04.2010 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”. Kwota udzielonej pożyczki to 1 300 000,00 zł. Przedmiotem projektu jest budowa 14,35 km kanalizacji sanitarnej oraz montaż 5 pompowni w miejscowościach Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie. W wyniku realizacji projektu 1178 osób podłączonych zostanie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zwiększy się skanalizowanie gminy do 57% oraz dociążona zostanie zmodernizowana oczyszczalnia pracująca obecnie jedynie w 38%. Celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy, poprawa konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności przestrzennej.

 

 

 

 

W roku 2011 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w Gminie Cedry Wielkie o długości 14,35 km z przyłączeniem 290 budynków mieszkalnych i innych obiektów. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 491 918,40 zł . Pożyczka w wysokości 1 300 000,00 zł udzielona została z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę:


w miejscowości Miłocin
- kanalizacji grawitacyjnej PVC - 2366,0m
- kanalizacji podciśnieniowej PVC - 2119,0m
- kanalizacji tłocznej PE - 1735,0m
- pompowni próżniowo-tłocznej - 1szt.


w miejscowości Cedry Wielkie
- kanalizacji grawitacyjnej PVC - 1853,0m
- kanalizacji tłocznej PE - 29,0m
- pompowni tłocznej - 2 szt.


w miejscowości Trutnowy
- kanalizacji grawitacyjnej PVC - 3041,0m
- kanalizacji tłocznej PE - 3211,0m
- pompowni tłocznej - 2 szt

Wybudowano 1248 mb przykanalików.
Liczba mieszkańców podłączona do kanalizacji: 1 185 osób

Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie

bottom of page